05-11-2019

Za usługi bez wymaganego zezwolenia KNF nie należy się wynagrodzenie

W sprawie klienta reprezentowanego przez Kancelarię w dniu 29 października 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadło orzeczenie oddalające w całości powództwo firmy doradczej o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia (success fee) od klienta Kancelarii (pozwanego). Korzystne orzeczenie było wynikiem wcześniejszego wsparcia prawnego Kancelarii na etapie apelacyjnym, gdzie Sąd Apelacyjny Warszawie uwzględnił złożoną przez pozwanego apelację i uchylił wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego, który w całości zasądzał roszczenie od klienta Kancelarii.

Czytaj więcej
03-12-2018

Work Service – kolejny default na rynku obligacji

W ubiegły weekend pojawiły się pierwsze informacje medialne o nie wykupieniu w terminie obligacji  Work Service S.A. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to wyraźny sygnał do działania dla inwestorów i posiadaczy obligacji, którzy chcą jeszcze odzyskać swoje środki.

Czytaj więcej
01-10-2018

Firma Inwestycyjna na Cyprze – broszura informacyjna

W niniejszej broszurze przedstawimy procedurę zawiązania i uzyskania zezwolenia dla firmy inwestycyjnej na Cyprze, przed miejscowym organem Nadzoru tj. Cyprus Securities and Exchange Commission (dalej „CySec”).

Czytaj więcej
23-09-2018

Założenie spółki i rozpoczęcie działalności gospodarczej w Niemczech – broszura informacyjna

Republika Federalna Niemiec jest najważniejszym partnerem handlowym Polski. Wartość handlu pomiędzy obydwoma krajami sięgnęła w 2016 roku rekordowej kwoty 100 MLD EURO. Niemcy to jedna z najsilniejszych gospodarek świata, ogromny rynek zbytu (82,5 mln mieszkańców) o bardzo duże sile nabywczej, a także najważniejszy inwestor w Polsce (ok 20% wszystkich inwestycji zagranicznych).

Czytaj więcej
23-09-2018

Założenie spółki z siedzibą na Cyprze – broszura informacyjna

Republika Cypru od ponad 30 lat znana jest z systemu prawnego przyjaznego inwestorom i przedsiębiorcom. Stabilny i przejrzysty system podatkowy i pozytywne nastawienie administracji publicznej, sprawnie działające sądy oraz wykwalifikowani specjaliści z dziedziny prawa, podatków i finansów sprawiły, że Cypr cieszy się renomą regionalnego centrum usług prawnych i finansowych.

Czytaj więcej
06-08-2018

Kryptowaluty w Alpach, czyli: pozyskiwanie kapitału przez Initial Coin Offering w Szwajcarii

Jednym z najnowszych trendów na rynku finansowym jest pozyskiwanie kapitału przez tzw. Initial Coin Offering (zwane dalej „ICO”). Nazwa w oczywisty sposób nawiązuje do Initial Public Offering czyli do wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku giełdowym w celu pozyskania kapitału. W 2017 roku liczba ICO na całym świecie wyniosła 873 i zgromadzono w nich kapitał warty ok. 6 Miliardów USD.

Czytaj więcej