• Profesjonalne wsparcie

    podmiotów gospodarczych oraz inwestorów
    i uczestników rynku kapitałowego

Praktyka

Ochrona majątku

Alternatywne fundusze inwestycyjne

Zakładamy i obsługujemy Alternatywne Fundusze Inwestycyjne w kraju i za granicą.

Prawo spółek

Wieloletnie doświadczenie w zakładaniu i obsłudze prawnej spółek handlowych.

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Prowadzenie spraw sądowych w sprawach gospodarczych; dochodzenie należności.

German Desk

Zespół niemieckojęzycznych prawników kompleksowo wspiera polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim.

Audyt i wdrożenie RODO

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie audytu i wdrożenia przepisów RODO.

Aktualności

Za usługi bez wymaganego zezwolenia KNF nie należy się wynagrodzenie

W sprawie klienta reprezentowanego przez Kancelarię w dniu 29 października 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadło orzeczenie oddalające w całości powództwo firmy doradczej o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia (success fee) od klienta Kancelarii (pozwanego). Korzystne orzeczenie było wynikiem wcześniejszego wsparcia prawnego Kancelarii na etapie apelacyjnym, gdzie Sąd Apelacyjny Warszawie uwzględnił złożoną przez pozwanego apelację i uchylił wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego, który w całości zasądzał roszczenie od klienta Kancelarii.

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Informacje kontaktowe